Login

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ «СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦЕМЕНТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ»

Організація роботи у сфері охорони праці та промислової безпеки цементної галузі проводилась у відповідності із чинним законодавством України.
Для підготовки статистичної інформації була використана методологія, затверджена Комітетом з промислової безпеки та охорони праці Асоціації «Укрцемент».

Показники з охорони праці та промислової безпеки І кв 2020 р
  Смертельний  випадок Нещасний випадок Випадок надання медичної допомоги Випадок надання першої допомоги Near Miss (High Potential Learning Event) Потенційно небезпечна подія, що використовується з метою навчання Години роботи власних працівників Години роботи підрядника
ВСЬОГО ПО ГАЛУЗІ 0 3 0 75 61 2341299 945752,8
               
Дані подаються щоквартально окремо по кварталах