Login

Керівництво по вимірюванню міцності цементу / EN 196-1 / видано ДП "Сепроцем" українською мовою

В даний час профільні Асоціації Європи оголосили стратегічну ціль - на основі відтворюваності результатів випробувань побудувати систему, яка забезпечить досягнення взаємного визнання результатів випробувань лабораторіями різних країн.

Метою цих асоціацій є створення інструкцій по роз’ясненню процедур стандартів, які детально не описані або допускають неоднозначне тлумачення. Цембюро також бере участь у вирішенні цієї проблеми.

Провідні європейські фахівці розробили Керівництво по вимірюванню міцності цементу згідно EN 196-1. Це Керівництво є основним довідковим посібником в кожній цементній і бетонній лабораторії і є обов'язковим для використання при вимірюванні міцності цементу.

Керівництво виключає розробку робочої методики по застосуванню стандарту і надалі буде сприяти визнанню результатів вимірювань міцності цементів різними лабораторіями.